Handig Zekerheidsgarantie

Zekerheid en Garantie
- Bouw Garant
- Bouwend Nederland

Zekerheid en Garantie
U wilt graag de zekerheid dat uw project op een goede manier wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Daarnaast wilt u ook de garantie dat uw project hoe dan ook afgemaakt wordt, ook als er problemen ontstaan.
Om u deze zekerheid en garantie te kunnen bieden is B. Methorst & Zn aangesloten bij
BouwGarant en lid van Bouwend Nederland.
De VerBOUWgarantie® is een exclusief product dat alleen door BouwGarant aannemers mag worden aangeboden. VerBOUWgarantie® geeft u een zorgeloze bouw en optimale zekerheid.

Meer informatie hierover vind u door te klikken op de logo’s.

                       
Bouw Garant                 Bouwend NederlandBouwGarant

Het keurmerk BouwGarant
Aannemersbedrijf B. Methorst & Zn is deelnemer aan het keurmerk BouwGarant. BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland met 1700 aangesloten bouwbedrijven. Al deze bedrijven voldoen aan eisen op het gebied van: vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Hierop worden zij periodiek getoetst door een onafhankelijke instelling.
Met een BouwGarant aannemer bent u ervan verzekerd dat u een vakman inschakelt om uw wensen optimaal te realiseren. Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden de verbouwgarantie af te sluiten voor extra zekerheid.

Kwaliteit
Een deelnemer aan BouwGarant beschikt over de juiste diploma’s, waardoor u ervan verzekerd bent dat u een vakman inschakelt. Een BouwGarant-aannemer is verplicht over een aantal verzekeringen te beschikken. O.a. een doorlopende CAR verzekering en de AVB polis. Hiermee aanvaard de aannemer zijn verantwoordelijkheden voor het bouwproces. Bedrijven die zich inschrijven als deelnemer van BouwGarant dienen langer dan 2 jaar actief te zijn als bouwbedrijf. Zo bent u er zeker van dat u een ervaren, betrouwbare aannemer inschakelt voor uw verbouwing.

Zekerheid
De BouwGarant aannemer legt samen met u alle afspraken vast van de eerste offerte tot de oplevering. Zo is er geen ruimte voor misverstanden en heeft u de altijd een document om op terug te vallen mochten er onduidelijkheden zijn. Een verbouwing is over het algemeen een kostbare gebeurtenis. Reden genoeg om voor extra zekerheid te kiezen door de verbouwgarantie af te sluiten. Alle aannemers die deelnemer zijn van BouwGarant worden periodiek getoetst. Tijdens de toets dienen zij aan te tonen dat zij voldoen aan alle voorwaarden van BouwGarant.

Service
BouwGarant beschikt over een servicedesk die iedere werkdag bereikbaar is. Bij de servicedesk kunt u met al uw vragen terecht. Mochten er problemen zijn tussen u en uw aannemer dan kan de servicedesk bemiddelen. Iedere BouwGarant aannemer beschikt over een klachtenprocedure. Mochten er onduidelijkheden of problemen zijn, probeer dan altijd eerst met uw aannemer tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt of u heeft advies nodig, neem dan contact op met de BouwGarant servicedesk.

De zekerheden van de Verbouwgarantie
- herstelgarantie bij gebreken
- constructiegarantie
- afbouwgarantie bij faillissementBouwend Nederland

Wat is Bouwend Nederland
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4500 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.
De sector biedt werk aan ruim 450.000 mensen.
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging
Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale en regionale overheden proberen we voor bouwbedrijven en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in profilering van de vereniging bij stakeholders. Inmiddels wordt de vereniging gezien als een serieuze gesprekspartner en worden steeds meer resultaten geboekt. De komende jaren zal worden ingezet op een nog meer resultaatgerichte belangenbehartiging.

Brancheontwikkeling
Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering en vernieuwing van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. Naast bewustwording zal de komende periode ook meer worden ingezet op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn duurzaamheid, ketenoptimalisatie en cultuur en leiderschap

Ledenservice
Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (telefonische helpdesk), de spreekuren Sociale zaken, financiële ledenvoordelen en kwaliteitslabels. Ook via bijeenkomsten kunnen leden waardevolle informatie ontvangen en delen.

Bron:


Contact
Wij verzorgen ook de contacten met:

- architecten
- gemeente voor    vergunningen
- onderaannemers
- etc
-

-

-

-
Aangesloten bij: Ons adres
Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Bouwgarant

Bouw Garant
B. Methorst & Zn
Pampuslaan 219 a
1382 JP Weesp

0294 417 709
info@methorstbouw-weesp.nl

© B. Methorst & zn - Timmerman - Aannemer - Driemond - Weesp - Amsterdam Z-O